GeoConnect

GeoConnect is uw partner en adviseur op het gebied van milieuonderzoek. Door de verbinding te leggen tussen de vakgebieden geochemie, sensortechnologie en communicatie en tussen wetenschap, beleid en praktijk levert GeoConnect hoogwaardig en praktisch advies aan overheden en bedrijven.

GeoConnect is met name actief in de werkvelden bodem, water en afvalstoffen. Door zelf sensoren te ontwikkelen en applicaties voor bestaande on-site meettechnieken, brengt GeoConnect het laboratorium naar het veld. Door meer metingen ter plekke te verrichten kan onderzoek gerichter worden uitgevoerd en kunnen kosten en tijd worden bespaard. Denk aan het monitoren van de saneringsvoortgang en waterkwaliteit, of het identificeren, scheiden en reinigen van afvalstoffen.

GeoConnect werkt veel samen met andere specialisten. Door deze samenwerking kunnen continue nieuwe hoogwaardige diensten en innovatieve producten (o.a. handheld analysers en sensoren) worden aangeboden.

Heeft u vragen of wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend contact op:

Nikolaj Walraven
06-25102980
n.walraven@geoconnect.nl